Общинският съвет на община Добричка заседава днес

23.02.2017
Общински съвет на община Добричка ще заседава днес от 10.00 часа. Съветниците трябва да одобрят докладна записка относно: Кандидатстване на Сдружение “МИГ Добричка“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и предоставяне на временна финансова помощ на МИГ-Добричка.
Общинският съвет на община Добричка заседава днес

Общински съвет на община Добричка ще заседава днес от 10.00 часа. Съветниците трябва да одобрят докладна записка относно: Кандидатстване на Сдружение “МИГ Добричка“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ и предоставяне на временна финансова помощ на МИГ-Добричка.
Кметът инж. Тошко Петков ще представи пред съветниците Стратегически план за периода 2017 г.-2019 г.и Годишенплан за 2017 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит” в Община Добричка. Съветниците трябва да одобрят финансиране на футболните клубове на територията на община Добричка за пролетния полусезон на 2017г. и да гласуват средства за провеждането на празника Тодоровден в с. Малка Смолница. Изпълнение на Програмата за управление на община Добричка, за срока на мандата за изминалата година ще представи още кметът инж. Тошко Петков.

предишна
 • Стожер
  23° C
  слаб дъжд
 • Победа
  23° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  26° C
  облачно
 • Овчарово
  23° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  23° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре