Повече от 40 ученици са отличени в конкурсите на Община Добричка в навечерието на Коледа

09.12.2020

 Над 230 са учениците от община Добричка, които се включиха в конкурсите, инициирани от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. В рамките на кампанията „Не на насилието и агресията“ бяха организирани три състезателни проекта: конкурс за ученическо есе „Подай ръка – подари усмивка“ - за ученици от седми до десети клас, конкурс за рисунка “Подай ръка – подари усмивка“ - за ученици от първи до седми клас, разделени в две възрастови групи, конкурс за коледна картичка или украса „Весела Коледа за всички“.

На 8 декември комисия, определена от кмета Соня Георгиева, разгледа детските творби и обяви отличените.

 

Отличените за есе на тема „Подай ръка - подари усмивка“:

І място - Веселина Иванова Ангелова – ученичка в VІІ клас в ОбУ „Добри Войников“ с. Победа

 

І място - Шенгюлер Маринова Радева – ученичка в VІІ клас в ОУ „Васил Левски“ с. Хитово

       

Отличените в конкурса за коледна картичка „Весела Коледа за всички“:

 

І-ва възрастова група (І - ІV кл.)

І място - Иван Иванов – ІV кл. – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

І място - Марио Атанасов - IIIкл. - ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІ място – Емир Ремзи - І кл. – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІ място – Мишел Десиславов - III кл. - ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;

ІІІ място - Яница  Салим – ІI Б кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІІ място - Васил и Сияна Василеви - III кл. – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

 

ІІ-ра възрастова група (V - VІІ кл.)

І място - Магдалена Колева – V кл. - ОУ„Св.св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

І място - Севдалина Симова – Vкл. - ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;

ІІ място – Пламен Димитров - VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІ място - Ипек Илиева - VІ кл. - ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІІ място – Фатме Османова - VІ кл. –ОУ „Климент Охридски“с. Смолница;

ІІІ място - Дуйгу Асан – VІ кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Хитово.

 

 

ІІI-ра възрастова група (VIII- XI кл.)

І място – Кристина Борисова - IX кл. - ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІI място – Светослав Иванов - X кл. - ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;

ІІІ място - Гюлсевим Демирова - IX кл. - ОбУ „Добри Войников“ с. Победа.

       

Специална награда за оригинална коледна картичка е присъдена на целия IIакл. в СУ„Никола Вапцаров“ - с. Карапелит.

 

 

Отличените в конкурса за коледна украса „Весела Коледа за всички“:

 

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

І място – Виктор Христов – ІV кл . от село Паскалево;

ІІ място – ІV кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІІ място -Николета Донкова –ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница

ІІІ място - Дерия Филипова - ІІ Б кл. - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

 

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

І място – Николай Георгиев -Vкл. -ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;

І място-  Калоян Петков - V кл. от село Паскалево;

ІІ място – Андрея Атанасова - V кл. от село Паскалево;

ІІ място -Тодора Иванова - VI кл. - ОУ„Св.св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

ІІІ място – Анелия Атанасова - V кл. от село Паскалево;

ІІІ място-Тейджан Янкова - VIкл. - ОУ„Св.св. Кирил и Методий“ с. Дончево;

 

ІІI-тавъзрастова група (VIII-XI кл.)

І място – Марина Гроклод - IX кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

 

Всички коледни картички и украси ще бъдат подарени на възрастни, самотни и болни хора в селата на община Добричка. Те ще ги получат в навечерието на Бъдни вечер и Рождество Христово чрез социалния патронаж в селата.

 

 

Отличените в конкурса за рисунка „Подай ръка - подари усмивка“:

 

І-ва възрастова група (І - ІV кл.)

І място – Севдалина Димитрова - ІІ а кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІ място – Веселин Аспарухов – ІІ а  кл. - СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;

ІІ място - Анелия Недялкова - ІІІ кл.- ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място – Алейна  Исинова - ІІ кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;

ІІІ място - Яница Салим - ІІ б  кл.- СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит; ;

 

ІІ-ра възрастова група (V - VІІ кл.)

І място – Юнал Айхан – VI кл. – ОУ„Стефан Караджа“, с. Житница;

І място -  Мюжде Дачева-  VI кл. – ОУ„Стефан Караджа“, с. Житница;

ІІ място – Дуйгу Асан - VI кл. – ОУ„Васил Левски“, с. Хитово;

ІІ място - Зоя Зоблоцка - V кл. – ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница;

ІІІ място – Марсиела Асенова - VI кл. – ОУ „Васил Левски“, с. Хитово;

ІІІ място - Даниела Колева - V кл. - ОУ „Васил Левски“ с. Божурово.

 

Отличените ще получат предметни награди от кмета на Община Добричка Соня Георгиева. За всички участници в конкурсите са предвидени коледни торбички.

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  облачно
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре