*Съобщение относно провеждане на обучение на Секционните избирателни комисии с машинно гласуване

Съобщение относно провеждане на обучение на Секционните избирателни комисии

       *Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/

      * График за провеждане на предизборни събрания в населените места на община Добричка от политическите  партии, във връзка с произвеждането на избори за членове за Европейски парламент 2019 г. на 26.05.2019 г.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 3644 [lid] => bg [title] => Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/___-__08-15-00.txt [type] => text [hidden] => 0 [size] => 292538 [date] => 14.05.2019 ) [1] => Array ( [id] => 3586 [lid] => bg [title] => Заповед №417/23.04.2019 г. - относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали по населени места, съгласно Приложение 1- неразделна част от настоящата заповед [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/zapoved_417-23.04.2019_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 146455 [date] => 24.04.2019 ) [2] => Array ( [id] => 3600 [lid] => bg [title] => Информация относно избирателен списък част II [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/informaciq.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 154624 [date] => 02.05.2019 ) [3] => Array ( [id] => 3601 [lid] => bg [title] => Решение № 45-ЕП от 30.04.2019 г. относно:Предложение за съставите на СИК в община Добричка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. във връзка с Решение №40 ЕП-25.04.19год. на РИК Добрич [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/reshenie_45_ep_ot_30.04.2019.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 14238 [date] => 02.05.2019 ) [4] => Array ( [id] => 3602 [lid] => bg [title] => Приложение №1 към РЕШЕНИЕ № 45-ЕП Добрич, 30.04.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_1_45.xlsx [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 39274 [date] => 02.05.2019 ) [5] => Array ( [id] => 3603 [lid] => bg [title] => Приложение №2 към РЕШЕНИЕ № 45-ЕП Добрич, 30.04.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_2_45.xlsx [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 9955 [date] => 02.05.2019 ) [6] => Array ( [id] => 3613 [lid] => bg [title] => Решение № 45-ЕП от 30.04.2019 г. относно:Предложение за съставите на СИК в община Добричка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г. във връзка с Решение №40 ЕП-25.04.19год. на РИК Добрич [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/reshenie_45_ep_ot_30.04.20191.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 14816 [date] => 02.05.2019 ) [7] => Array ( [id] => 3614 [lid] => bg [title] => Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 25.05.2019 г./събота/ - за община Добричка за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 26.05.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/spisak_sik-new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 37773 [date] => 03.05.2019 ) [8] => Array ( [id] => 3505 [lid] => bg [title] => Покана от община Добричка за консултации за определяне състава и броя на членовете на СИК [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/POKANA_KONSULTACII.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 64342 [date] => 12.04.2019 ) [9] => Array ( [id] => 3503 [lid] => bg [title] => Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/izbiratelen_spisak_-_chast_I.txt [type] => text [hidden] => 1 [size] => 773683 [date] => 12.04.2019 ) [10] => Array ( [id] => 3504 [lid] => bg [title] => Избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/fspedf_08-15-00-000.txt [type] => text [hidden] => 1 [size] => 70455 [date] => 12.04.2019 ) [11] => Array ( [id] => 3478 [lid] => bg [title] => Заповед №331/05.04.2019г. - относно образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/zapoved_331-05.04.2019.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 150536 [date] => 05.04.2019 ) [12] => Array ( [id] => 3480 [lid] => bg [title] => Заповед №333/08.04.2019г. - относно обявяване на избирателните списъци по избирателни секции за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Untitled.FR10.pdf-zapoved-333_ot_08.04.19.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 82012 [date] => 08.04.2019 ) [13] => Array ( [id] => 3482 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (Приложение 10) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_10-_-Zaiavlenie-zalichavane.grazd._chl_43_al_1_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 32768 [date] => 08.04.2019 ) [14] => Array ( [id] => 3481 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение 9) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_9-_-Zaiavlenie-nepalnoti.greshki._chl_43_al.1.IK_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 33792 [date] => 08.04.2019 ) [15] => Array ( [id] => 3483 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в избирателен списък – част II (Приложение 11) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_11-_-Deklaraciya-vpisvane.izbspisak.chast-chl_359_al_1_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 40448 [date] => 08.04.2019 ) [16] => Array ( [id] => 3484 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (Приложение 12) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_12-_-Zaiavlenie-vpisvane.izb-spisakchl_27_al_3_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 35840 [date] => 08.04.2019 ) [17] => Array ( [id] => 3485 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (Приложение 13) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_13-_-Zaiavlenie_za_zalichavane-chl_39_al_2_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 33792 [date] => 08.04.2019 ) [18] => Array ( [id] => 3486 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение 14) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_14-_-Zaiavlenie-vpisvane-izbspisak.nastoiasht-adres-chl_36_al_1_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34304 [date] => 08.04.2019 ) [19] => Array ( [id] => 3487 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение 15) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_15-_-Zajavlenie_za_ikluchvane-ch_40_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 35840 [date] => 08.04.2019 ) [20] => Array ( [id] => 3488 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение 16) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_16-_-Zaiavlenie-glasuvane.podvizna-kutia-chl_37_al_1_2_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 36352 [date] => 08.04.2019 ) [21] => Array ( [id] => 3489 [lid] => bg [title] => ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (Приложение 18) [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Prilojenie_N_18-_-Zaiavlenie_za_glasuvane_na_drugo_miasto-chl_34_al_2_1_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 33792 [date] => 08.04.2019 ) [22] => Array ( [id] => 3449 [lid] => bg [title] => Решение № 5-ЕП от 25.03.2019 г. относно:определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/reshenia_-_vaznagrajdenia.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 13655 [date] => 26.03.2019 ) [23] => Array ( [id] => 3451 [lid] => bg [title] => Указ №53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/ukaz_53_-_DV.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 45008 [date] => 26.03.2019 ) [24] => Array ( [id] => 3448 [lid] => bg [title] => Хронограма [description] => [relation_id] => 1376 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/r6-_-pril-Hronograma_EP_26052019_prieta_s_R_6-25032019-_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 327168 [date] => 26.03.2019 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  23° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  23° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  23° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  23° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре