Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7863 [lid] => bg [title] => Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в община Добричка 2024-2034г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -47 [src] => files/info_pages/Dylgosrochna_programa_ZEVI_za_publikuvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2943134 [date] => 04.06.2024 ) [1] => Array ( [id] => 7862 [lid] => bg [title] => Програма за опазване на околната среда на територията на община Добричка 2021-2028г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/POOS_Dobrichka_2021-2028_final_za_publikuvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4576859 [date] => 04.06.2024 ) [2] => Array ( [id] => 7860 [lid] => bg [title] => Програма за управление на отпадъците на община Добричка 2021-2028г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -45 [src] => files/info_pages/PUO_Dobrichka_2021-2028_final_za_publikuvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1278934 [date] => 04.06.2024 ) [3] => Array ( [id] => 7861 [lid] => bg [title] => Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Добричка 2021-2028г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -44 [src] => files/info_pages/Pochvi_Dobrichka_2021-2028_final_za_publikuvane1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1596173 [date] => 04.06.2024 ) [4] => Array ( [id] => 1002 [lid] => all [title] => Общинска програма за опазване на околната среда-2008-2012 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -43 [src] => files/info_pages/POOS_2008-20121.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 1098752 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 1004 [lid] => all [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -42 [src] => files/info_pages/progOS20131.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1704693 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 1005 [lid] => all [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2011-2015 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -41 [src] => files/info_pages/strateg2011-20151.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 461919 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1006 [lid] => all [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2014 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -40 [src] => files/info_pages/progupravlOS.2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 2334720 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 1007 [lid] => all [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2012 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -39 [src] => files/info_pages/programa_antikorup2012.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 915633 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 1008 [lid] => all [title] => Отчет за 2012 г. на Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -38 [src] => files/info_pages/otchet_anti_korup2012.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 894665 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 1009 [lid] => all [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2013 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -37 [src] => files/info_pages/prog_antikorup_2013.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 812285 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 1010 [lid] => all [title] => Програма за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2011 - 2015 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/Programa-mandat-2011-2015-okonchatelno-TP1.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 112640 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 1102 [lid] => all [title] => Отчет за 2014 г. на Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -35 [src] => files/info_pages/Otchet_antikorupcia_2014.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 86329 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 1103 [lid] => all [title] => Програма за изпълнението на интегрираната програма стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и план за действие за превенция и противодействие на корупцията в община Добричка за 2015 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -34 [src] => files/info_pages/Programa_antikorup_merki_2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 66599 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 1108 [lid] => all [title] => Отчет за изпълнение на Програма за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2011 - 2015 година за 2014 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -33 [src] => files/info_pages/Otchet_izpalnenie_na_programa.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 759791 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 1388 [lid] => all [title] => Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -32 [src] => files/info_pages/Programa_kucheta_2016-2019.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 247808 [date] => 0000-00-00 ) [16] => Array ( [id] => 1427 [lid] => all [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -31 [src] => files/info_pages/Programa_obshtinska_sobstvenost_2016.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 528574 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 1428 [lid] => all [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2016 - 2019 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -30 [src] => files/info_pages/Strategia_za_upravlenie_na_obshtinskata_sobstwenost_za_2016-2019.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 525839 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 1432 [lid] => all [title] => Програма за управление на община Добричка за срока на мандата 2015 - 2019 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/programa_2015-2019.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1297616 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 1440 [lid] => all [title] => Отчет за изпълнение на Програма за управление на община Добричка, град Добрич за срока на мандата 2011 - 2015 година за 2015 година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -28 [src] => files/info_pages/otchet2015.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 5420144 [date] => 0000-00-00 ) [20] => Array ( [id] => 2282 [lid] => bg [title] => Програма за развитие на туризма [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -27 [src] => files/info_pages/Programa_za_razvitie_na_turizma_2017-2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 469762 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 1836 [lid] => all [title] => ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -26 [src] => files/info_pages/obshtinska_programa_za_prevencia_na_nasilieto.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 246272 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 4285 [lid] => bg [title] => КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА за 2020 – 2023година [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -25 [src] => files/info_pages/1-Kratkrosrochna-programa-WEI.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 147408982 [date] => 21.02.2020 ) [23] => Array ( [id] => 4327 [lid] => bg [title] => ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА МАНДАТ 2019_2023 [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -24 [src] => files/info_pages/_2019_2023_compressed1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5621953 [date] => 02.03.2020 ) [24] => Array ( [id] => 3401 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2019 г., приета с решение №1051 от 06.02.2019 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -23 [src] => files/info_pages/_2019_-_1051_06.02.2019_._-_NOV.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 11676898 [date] => 28.02.2019 ) [25] => Array ( [id] => 3420 [lid] => bg [title] => Общинска програма за енергийна ефективност 2019 г. - 2029 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -22 [src] => files/info_pages/Programa_energiyna_efektivnost.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3020575 [date] => 13.03.2019 ) [26] => Array ( [id] => 4300 [lid] => bg [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за периода 2019-2023г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -21 [src] => files/info_pages/STRATEGIA_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1128762 [date] => 21.02.2020 ) [27] => Array ( [id] => 4301 [lid] => bg [title] => Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собстеност за 2020г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -20 [src] => files/info_pages/PROGRAMA_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1782148 [date] => 21.02.2020 ) [28] => Array ( [id] => 4014 [lid] => bg [title] => Общинска дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергийни източници и биогорива в община Добричка [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -19 [src] => files/info_pages/_.__compressed2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2011299 [date] => 12.09.2019 ) [29] => Array ( [id] => 7585 [lid] => bg [title] => Стратегия за управление на общинската собственост на община Добричка за мандата 2023 - 2027г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -18 [src] => files/info_pages/strategii.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1969447 [date] => 16.02.2024 ) [30] => Array ( [id] => 7586 [lid] => bg [title] => Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -18 [src] => files/info_pages/programa.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2634926 [date] => 16.02.2024 ) [31] => Array ( [id] => 7599 [lid] => bg [title] => Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Добричка 2022-2023 г. [description] => [relation_id] => 584 [ord] => -17 [src] => files/info_pages/Programa_kucheta_2022-20231.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 712674 [date] => 22.02.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  32° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  32° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  32° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  32° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре