Допълнителен ремонт на улици за над 5 млн. лв. предвиждат в община Добричка

11.02.2020

 By Pro News Dobrich  11.02.2020  14  No Comment

Община Добричка да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 547 326 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти по улици в населените места реши Общинския съвет.

От докладната записка с предложението на кмета Соня Георгиева става ясно, че със средствата от собствените приходи, изравнителната субсидия и преходния остатък в бюджета на Общината за настоящата година ще се финансират допълнително делегираните държавни дейности в размер на 1 485 457 лева, за издръжка в местните дейности са осигурени още 7 691 670 лева, в това число само за основни, текущи ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи – 823 270 лева. Посочва се, че този размер разходи не позволява да се осигури допълнителен финансов ресурс за неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в населените места.

Броят на улиците в селата на територията на община Добричка надвишава 700, сочи информацията в докладната. По-голяма част от тях са изграждани преди повече от 40 години. В последните пет години в изпълнение на Инвестиционната програма са рехабилитирани 249 улици или участъци. В бюджета за 2020 година е предвидена рехабилитация на 59 улици в 60 села. Въпреки извършения обем инвестиции има улици с нарушена проходимост. За да се ограничат нарушенията на наличната настилка е необходимо във възможно най-кратки срокове увредените участъци да се възстановят. Това ще стане чрез изкърпване на дупките, запълване на пукнатините, а при необходимост и преасфалтиране на дадени участъци. По този начин ще се подобри безопасността на движение в селата и ще се осигури по-добра проходимост.

С въпросните 547 326 лева ще бъдат ремонтирани 58 улици.

https://pronewsdobrich.bg/2020/02/11/dopalnitelen-remont-na-ulitsi-za-nad-5-mln-lv-predvizhdat-v-obshtina-dobrichka/

предишна
 • Стожер
  10° C
  облачно
 • Победа
  10° C
  облачно
 • Карапелит
  9° C
  облачно
 • Овчарово
  10° C
  облачно
 • Ведрина
  10° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре