Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 684 [lid] => bg [title] => Заповед за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved1382.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 46695 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 890 [lid] => all [title] => Заповед за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_prodajbi_20022015.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 76240 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 1125 [lid] => all [title] => Заповед за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved579.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 71288 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 1461 [lid] => all [title] => Заповед за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/nova_660.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 131429 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 1528 [lid] => all [title] => Заповед №1181 от 18.08.2016 г. за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zap1181.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 44438 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 1661 [lid] => all [title] => Заповед №1561 от 11.11.2016г. за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1561.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1331105 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 1755 [lid] => all [title] => Заповед №29 от 18.01.2017г. за провеждане на публичен търг за продажба на имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_29_.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 564242 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 1781 [lid] => all [title] => Заповед №29 от 18.01.2017г. за провеждане на публичен търг за продажба на имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zap29.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 756225 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 2488 [lid] => bg [title] => Заповед №159 от 28.02.2018г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_159.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 41406 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 1976 [lid] => bg [title] => Заповед №314 от 20.04.2017г. за продажба на общински имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_314.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 48999 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 2035 [lid] => bg [title] => Заповед №532 от 31.05.2017г. за продажба на имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_532.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 46372 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 2036 [lid] => bg [title] => Заповед №533 от 31.05.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_533.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 42402 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2072 [lid] => bg [title] => Заповед №647 от 22.06.2017г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/targ_prodajba.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 44884 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 2339 [lid] => bg [title] => Заповед №1207 от 01.12.2017г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1207.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2067862 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2579 [lid] => bg [title] => Заповед №344 от 19.04.2018г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/344.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1979356 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 2951 [lid] => bg [title] => Заповед №841 от 22.06.2018г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижим имот. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/841.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3481166 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 3015 [lid] => bg [title] => Заповед №1098 от 09.08.2018г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1098.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 78518 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 3186 [lid] => bg [title] => Заповед №1527 от 26.11.2018г. за провеждане на публичен търг за продажба на общински недвижими имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1527_1_2_files_merged_.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1009685 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 3278 [lid] => bg [title] => Заповед №59 от 24.01.2019г. за провеждане на публичен търг за продажба на движими вещи-общинска собственост [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/59_2_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124965 [date] => 24.01.2019 ) [19] => Array ( [id] => 3408 [lid] => bg [title] => Заповед №232/07.03.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_232_nov.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5207487 [date] => 07.03.2019 ) [20] => Array ( [id] => 3874 [lid] => bg [title] => Заповед №811/24.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_811-24.07.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 206156 [date] => 24.07.2019 ) [21] => Array ( [id] => 4940 [lid] => bg [title] => Заповед № 1018 за продажба [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1018.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3880004 [date] => 28.08.2020 ) [22] => Array ( [id] => 4077 [lid] => bg [title] => Заповед №1074 от 10.10.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_1074.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 200250 [date] => 10.10.2019 ) [23] => Array ( [id] => 5116 [lid] => bg [title] => Заповед №1354 от 9.11.2020 г. за продажба на линейка [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1354_9.11.201.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 246877 [date] => 23.11.2020 ) [24] => Array ( [id] => 5857 [lid] => bg [title] => Заповед №1543 от 18.11.21г. за продажба на автомобили [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1543-18.11.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3168464 [date] => 19.11.2021 ) [25] => Array ( [id] => 5180 [lid] => bg [title] => Заповед №41 от 20.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в границите на населени места, лозя, помещения и сгради и продажба на урегулирани поземлени имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_41_-_20-01-211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2365322 [date] => 20.01.2021 ) [26] => Array ( [id] => 5828 [lid] => bg [title] => Заповед №1530 от 16.11.2021г. за провеждане на публичен търг за продажба на имоти собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1530_ot_16.11.2021_za_turg_prodajbi.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1686963 [date] => 16.11.2021 ) [27] => Array ( [id] => 6053 [lid] => bg [title] => Заповед №285/07.04.2022г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_285-07.04.22-prodajbi.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3444844 [date] => 07.04.2022 ) [28] => Array ( [id] => 5300 [lid] => bg [title] => Заповед №308 от 24.03.2021 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти на община Добричка [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_308_za_prodajba.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1326691 [date] => 24.03.2021 ) [29] => Array ( [id] => 5393 [lid] => bg [title] => Заповед №462 от 28.04.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_No.462_28.04.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 403167 [date] => 28.04.2021 ) [30] => Array ( [id] => 5567 [lid] => bg [title] => Заповед №1007 от 20.07.21г. за продажба на земеделска земя от ОПФ и урегулирани поземлени имоти (УПИ) [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1007-20.07.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4026359 [date] => 20.07.2021 ) [31] => Array ( [id] => 6301 [lid] => bg [title] => Заповед №988/18.08.2022г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти в селата Плачидол и Росеново и движимо имущество - автомобил [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_988-18.08.2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3132582 [date] => 18.08.2022 ) [32] => Array ( [id] => 6986 [lid] => bg [title] => Зап. № 1001 от 27.07.2023г. за провеждане на публ. търг за продажба на имоти- собств на общ. Добричка. [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_._1001_27.07.2023_._._-_._..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4162141 [date] => 01.08.2023 ) [33] => Array ( [id] => 7651 [lid] => bg [title] => Заповед № 128 от 11.03.2024г.за провеждане на публичен търг за продажба на общиснки имоти [description] => [relation_id] => 498 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_128_11.03.2024_._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2637033 [date] => 11.03.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  слаб дъжд
 • Победа
  22° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  22° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  22° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре