Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5784 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Промяна в програмата за капиталови разходи по бюджета на община Добричка за 2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_27.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 105425 [date] => 21.10.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5785 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Промяна в програмата за капиталови разходи по бюджета на община Добричка за 2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_38.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 113875 [date] => 21.10.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5783 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Информация за изпълнението и кандидатстването с проектни предложения на Общината по оперативни, национални и регионални програми и по мерки от стратегията за ВОМР на МИГ Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_117.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 56164 [date] => 21.10.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5786 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Избиране на представител на Община Добричка в свикано извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич“ АД гр. Добрич на 19.11.2021г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_44.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 120857 [date] => 21.10.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5787 [lid] => bg [title] => 5.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_5_Molbi2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 21.10.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5788 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_66.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 283359 [date] => 21.10.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5789 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_78.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 91768 [date] => 21.10.2021 ) [7] => Array ( [id] => 5790 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_85.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 94178 [date] => 21.10.2021 ) [8] => Array ( [id] => 5791 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_96.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 63259 [date] => 21.10.2021 ) [9] => Array ( [id] => 5792 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_108.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 60242 [date] => 21.10.2021 ) [10] => Array ( [id] => 5793 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_118.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 99062 [date] => 21.10.2021 ) [11] => Array ( [id] => 5794 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_127.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109206 [date] => 21.10.2021 ) [12] => Array ( [id] => 5795 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_1312.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124555 [date] => 21.10.2021 ) [13] => Array ( [id] => 5796 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_146.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 120395 [date] => 21.10.2021 ) [14] => Array ( [id] => 5797 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Полк. Иваново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_155.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 132580 [date] => 21.10.2021 ) [15] => Array ( [id] => 5798 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Съгласие за поставяне на паметна плоча в с. Ново Ботево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -36 [src] => files/info_pages/t_163.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 98164 [date] => 21.10.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -1° C
  предимно облачно
 • Победа
  -1° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  -1° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  -1° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -1° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре