Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6410 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_117.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 292230 [date] => 24.10.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6411 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_213.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 282385 [date] => 24.10.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6412 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_38.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 347206 [date] => 24.10.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6413 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_45.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 374178 [date] => 24.10.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6414 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_57.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 298251 [date] => 24.10.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6415 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Кандидатстване на община Добричка пред Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Добричка“ Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_66.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 229404 [date] => 24.10.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6416 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_76.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 237975 [date] => 24.10.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6417 [lid] => bg [title] => 8.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_8_Molbi.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 24.10.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6418 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_96.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 209596 [date] => 24.10.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6419 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Докладна записка от Севджихан Осман – председател на читалищно настоятелство при НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий – 1942“ с. Бенковски Внася: Осман Ибрям Кмет на с. Бенковски община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_105.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 156428 [date] => 24.10.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6420 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ III, пл.№361, квартал 57 по плана на с. Смолница, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_118.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 183167 [date] => 24.10.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6421 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Полк. Свещарово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_127.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 236758 [date] => 24.10.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6422 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Настаняване на бездомни граждани в общинско жилище в с.Смолница, общ.Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_134.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 226101 [date] => 24.10.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6423 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Съгласие за отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри в землищата на селата Полк. Минково и Полк. Иваново Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_145.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 321683 [date] => 24.10.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6424 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_153.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 184125 [date] => 24.10.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6425 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_163.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 204228 [date] => 24.10.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6426 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Одобряване на изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Добричка за ПИ № 14684.161.1, нива в землището на с. Ген Колево за Оо – обществено обслужване Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 620 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_175.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 111308 [date] => 24.10.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -2° C
  предимно ясно
 • Победа
  -2° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  -2° C
  ясно небе
 • Овчарово
  -2° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  -2° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре