В Община Добричка започна изпълнението на проектните дейности по процедура „Детска академия за толерантност в община Добричка” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” . На 9 август 2016 г.в Министерството на образованието и науката в  гр.София   тържествено в присъствието на инж. Тошко Петков бе връчен Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.001-0045. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на  471 708,00лв.

 Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация.

Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с  деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.

Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, но не по- късно от 31.12.2018г.

Общината ще изпълнява проекта съвместно с партньори, които са всички 32 детски градини на територията на Община Добричка.

До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура за подбор на специалистите работещи по подготовката му.

ПОКАНА за пресконференция

СЪОБЩЕНИЕ   относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“  по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка” 

ПОКАНА за пресконференция

       

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 - относно проведено интервю с допуснатите кандидати за определяне на нивото на общите компетентностти и основните познания необходими за заемане на длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта" и преценка на професионалните делови качества на кандидатите

 

ПРОТОКОЛ №1 - относно разглеждане и проверка на подадените документи за съотвествие с обявените изисквания за длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта"

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”  

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2332 [lid] => bg [title] => Междинен доклад - Декември 2017 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Mejdinen_doklad_Dekemvri.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3093389 [date] => ) [1] => Array ( [id] => 2333 [lid] => bg [title] => Междинен доклад - Юни 2017 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/mejdnen_doklad_juni.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3187184 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 1909 [lid] => all [title] => Междинен доклад - Февруари 2017 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Mezhdinen_Doklad_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 8519408 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 1957 [lid] => bg [title] => Протокол 1 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Protokol_1.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 72863 [date] => ) [4] => Array ( [id] => 1958 [lid] => bg [title] => Протокол 2 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Protokol_2.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 245383 [date] => ) [5] => Array ( [id] => 2559 [lid] => bg [title] => Междинен доклад - Март 2018 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/mejdinen_doklad_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1718173 [date] => 19.04.2018 ) [6] => Array ( [id] => 2956 [lid] => bg [title] => Междинен доклад - Юни 2018 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/mejdinen_doklad5.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 308297 [date] => 27.06.2018 ) [7] => Array ( [id] => 3058 [lid] => bg [title] => Междинен доклад - Август 2018 [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Mevdinen_doklad_6.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 12820676 [date] => 28.08.2018 ) [8] => Array ( [id] => 3142 [lid] => bg [title] => Окончателен доклад [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Okonchatelen_doklad.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 437701 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 3472 [lid] => bg [title] => Успешно приключване на дейностите по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“ [description] => [relation_id] => 647 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/_20.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 66383 [date] => 03.04.2019 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре