Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6734 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/t_28_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 108237 [date] => 23.03.2023 ) [1] => Array ( [id] => 6706 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021-2027 г., за 2022 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на Община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_111.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 85094 [date] => 23.03.2023 ) [2] => Array ( [id] => 6707 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3755547 [date] => 23.03.2023 ) [3] => Array ( [id] => 6708 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_31.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 290595 [date] => 23.03.2023 ) [4] => Array ( [id] => 6709 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Приемане на разчети за 2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_46.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 150545 [date] => 23.03.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6710 [lid] => bg [title] => 5.Докладни записки и писма относно: Финансиране на футболните клубове на територията на община Добричка за 2023г. Внасят: Председатели на ФК и кметове на населени места [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_51.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5069929 [date] => 23.03.2023 ) [6] => Array ( [id] => 6711 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Осигуряване на временен безлихвен заем Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_61.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 225146 [date] => 23.03.2023 ) [7] => Array ( [id] => 6713 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_81.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 97514 [date] => 23.03.2023 ) [8] => Array ( [id] => 6714 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Осигуряване на временен безлихвен заем Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_91.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 232494 [date] => 23.03.2023 ) [9] => Array ( [id] => 6674 [lid] => bg [title] => 1.Заповед № АдК-04-11 от 02.03.2023г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с решение № 942 т.2, по Протокол 55 от 22.02.2023г. на Добрички общински съвет Внася: Д-р Даниела Йорданова Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/202303060801283561.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 72698 [date] => 06.03.2023 ) [10] => Array ( [id] => 6716 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_112.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124230 [date] => 23.03.2023 ) [11] => Array ( [id] => 6717 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2023г. Внася: Магдалена Миткова Директор ДСП [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_12_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2074855 [date] => 23.03.2023 ) [12] => Array ( [id] => 6712 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_71.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 194030 [date] => 23.03.2023 ) [13] => Array ( [id] => 6718 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет Внася: Соня Георгиева Кмет на Община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_13_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188599 [date] => 23.03.2023 ) [14] => Array ( [id] => 6715 [lid] => bg [title] => 10.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_10_Molbi1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 23.03.2023 ) [15] => Array ( [id] => 6719 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_14_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1993388 [date] => 23.03.2023 ) [16] => Array ( [id] => 6720 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на община Добричка през 2022 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_15_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 316721 [date] => 23.03.2023 ) [17] => Array ( [id] => 6721 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_16_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 214154 [date] => 23.03.2023 ) [18] => Array ( [id] => 6722 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Продажба на имот на собственика на законно построена сграда в с. Полк. Свещарово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_17_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 228064 [date] => 23.03.2023 ) [19] => Array ( [id] => 6723 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_18_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 227353 [date] => 23.03.2023 ) [20] => Array ( [id] => 6724 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1942г.“ с. Бенковски за безвъзмездно ползване Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_19_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 154832 [date] => 23.03.2023 ) [21] => Array ( [id] => 6725 [lid] => bg [title] => 20.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд на НЧ „Христо Ботев – 1941г.“ с. Батово за безвъзмездно ползване Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_20_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179558 [date] => 23.03.2023 ) [22] => Array ( [id] => 6726 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_21_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 223810 [date] => 23.03.2023 ) [23] => Array ( [id] => 6727 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_21_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 223810 [date] => 23.03.2023 ) [24] => Array ( [id] => 6728 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_22_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 339370 [date] => 23.03.2023 ) [25] => Array ( [id] => 6729 [lid] => bg [title] => 23.Докладна записка относно: Продажба на урегулиран поземлен имот, собственост на община Добричка в село Победа Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_23_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 203988 [date] => 23.03.2023 ) [26] => Array ( [id] => 6730 [lid] => bg [title] => 24.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Полк. Иваново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_24_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 264314 [date] => 23.03.2023 ) [27] => Array ( [id] => 6731 [lid] => bg [title] => 25.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Врачанци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_25_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 190261 [date] => 23.03.2023 ) [28] => Array ( [id] => 6732 [lid] => bg [title] => 26.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Полк. Свещарово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_26_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 187102 [date] => 23.03.2023 ) [29] => Array ( [id] => 6733 [lid] => bg [title] => 27.Докладна записка относно: Прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Богдан, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/t_27_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 191731 [date] => 23.03.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  26° C
  предимно облачно
 • Победа
  26° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  26° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  26° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  26° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре