Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6016 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021-2027г., за 2021г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_111.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 139062 [date] => 25.03.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6017 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Бюджет на община Добричка за 2022 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1930073 [date] => 25.03.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6018 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_31.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 598247 [date] => 25.03.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6019 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Определяне на нови размери на трудовите възнаграждения на кмета на Община Добричка и кметовете на кметства в община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_47.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 194231 [date] => 25.03.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6020 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_58.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1096982 [date] => 25.03.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6021 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_61.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 131304 [date] => 25.03.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6022 [lid] => bg [title] => 7.Предложение относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_71.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 157565 [date] => 25.03.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6023 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Отчет за изпълнения на Програмата за опазване на околната среда на община Добричка и Програма за управление на отпадъците на община Добричка за 2021г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_81.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1737042 [date] => 25.03.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6024 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2022г. Внася: Магдалена Миткова Директор ДСП [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_91.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 104942 [date] => 25.03.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6025 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_102.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 145991 [date] => 25.03.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6026 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_112.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 129297 [date] => 25.03.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6027 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Доклад за изпълнение на Общия устройствен план (ОУП) на община Добричка за 2021 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_121.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 277210 [date] => 25.03.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6028 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_131.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 111997 [date] => 25.03.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6029 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот в землището на с. Победа от „За летище, аерогара“ на „Нива“ Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_144.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179412 [date] => 25.03.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6030 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ ІХ, квартал 19 по плана на с. Методиево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_156.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 173200 [date] => 25.03.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6031 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_165.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 233483 [date] => 25.03.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6032 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти, собственост на община Добричка в село Плачи дол Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_173.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 225136 [date] => 25.03.2022 ) [17] => Array ( [id] => 6033 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_184.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 220996 [date] => 25.03.2022 ) [18] => Array ( [id] => 6034 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Продажба на УПИ ІІІ-общ., кв.13 – частна общинска собственост на собственика на законно изградена сграда в с. Енево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_193.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 210013 [date] => 25.03.2022 ) [19] => Array ( [id] => 6036 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 613 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/t_195.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 210013 [date] => 25.03.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  18° C
  ясно небе
 • Победа
  18° C
  ясно небе
 • Карапелит
  17° C
  ясно небе
 • Овчарово
  18° C
  ясно небе
 • Ведрина
  18° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре