Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6949 [lid] => bg [title] => 1.Отчет относно: Получени командировъчни средства от Председателя на Добрички общински съвет, град Добрич за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. Внася: д-р Даниела Йорданова Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/110.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 98186 [date] => 20.07.2023 ) [1] => Array ( [id] => 6950 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Отчет за получени командировъчни средства от Кмета на общината за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/26.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 115514 [date] => 20.07.2023 ) [2] => Array ( [id] => 6951 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Участие на ПТАИФ „Житен клас“ в Национален фолклорен събор Внася: Севдалина Енчева Председател на НЧ „Гео Милев – 1940“ с Житница, общ.Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/35.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 71692 [date] => 20.07.2023 ) [3] => Array ( [id] => 6952 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Участие във фолклорен фестивал Внася: Мирослав Марков Кметски наместник на с. Врачанци, община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/42.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 58457 [date] => 20.07.2023 ) [4] => Array ( [id] => 6953 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Отпускане на средства за подпомагане на Фолклорна и Танцова група към НЧ „Н.Й. Вапцаров-1941г.“ с. Стефаново, община Добричка Внася: Катя Колева Председател на НЧ „Н.Й. Вапцаров-1941г.“ с. Стефаново, община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/53.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 74522 [date] => 20.07.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6954 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Участие на ансамбъл „Здравец“ при НЧ „Напредък-1942г.“ в Интернационален фестивал за танци и песни „Магически Истанбул“ Внася: Иванка Кирова Председател на НЧ „Напредък-1942г.“ с. Дончево, община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/63.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 88123 [date] => 20.07.2023 ) [6] => Array ( [id] => 6955 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/73.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 86469 [date] => 20.07.2023 ) [7] => Array ( [id] => 6956 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/82.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 114418 [date] => 20.07.2023 ) [8] => Array ( [id] => 6957 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/92.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 153247 [date] => 20.07.2023 ) [9] => Array ( [id] => 6958 [lid] => bg [title] => 10.Отчет относно: Дейността на Добрички общински съвет и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2023г. Внася: д-р Даниела Йорданова Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/102.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 568546 [date] => 20.07.2023 ) [10] => Array ( [id] => 6959 [lid] => bg [title] => 11.Отчет относно: Изпълнение на решенията на Добрички общински съвет, град Добрич, възложени на кмета на Общината за първото полугодие на 2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/114.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 739377 [date] => 20.07.2023 ) [11] => Array ( [id] => 6960 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/123.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1327245 [date] => 20.07.2023 ) [12] => Array ( [id] => 6961 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/133.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109815 [date] => 20.07.2023 ) [13] => Array ( [id] => 6962 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/142.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 123800 [date] => 20.07.2023 ) [14] => Array ( [id] => 6963 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост и продажба на имот – частна общинска собственост, по плана на с. Победа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/152.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 209727 [date] => 20.07.2023 ) [15] => Array ( [id] => 6964 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Козлодуйци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/162.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 292629 [date] => 20.07.2023 ) [16] => Array ( [id] => 6965 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/172.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 303651 [date] => 20.07.2023 ) [17] => Array ( [id] => 6966 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/181.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 210361 [date] => 20.07.2023 ) [18] => Array ( [id] => 6967 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Победа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/191.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 226484 [date] => 20.07.2023 ) [19] => Array ( [id] => 6968 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/20.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 204055 [date] => 20.07.2023 ) [20] => Array ( [id] => 6969 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 207183 [date] => 20.07.2023 ) [21] => Array ( [id] => 6970 [lid] => bg [title] => 22.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Плачи дол, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/222.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 221437 [date] => 20.07.2023 ) [22] => Array ( [id] => 6971 [lid] => bg [title] => 231.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Плачи дол, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/232.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 244441 [date] => 20.07.2023 ) [23] => Array ( [id] => 6972 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/241.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 171223 [date] => 20.07.2023 ) [24] => Array ( [id] => 6973 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/251.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 106431 [date] => 20.07.2023 ) [25] => Array ( [id] => 6974 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/261.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 106343 [date] => 20.07.2023 ) [26] => Array ( [id] => 6975 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/27.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109694 [date] => 20.07.2023 ) [27] => Array ( [id] => 6976 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/281.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 103912 [date] => 20.07.2023 ) [28] => Array ( [id] => 6978 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 617 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/283.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 103912 [date] => 20.07.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  22° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  19° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  22° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  22° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре