Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6775 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия на язовир „Плачи дол 1“ Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_85.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 418586 [date] => 20.04.2023 ) [1] => Array ( [id] => 6776 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_98.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 443815 [date] => 20.04.2023 ) [2] => Array ( [id] => 6777 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Победа, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_102.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 244783 [date] => 20.04.2023 ) [3] => Array ( [id] => 6778 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Гешаново, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_1111.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 263627 [date] => 20.04.2023 ) [4] => Array ( [id] => 6779 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Прогласяване погасено по давност право на строеж върху УПИ II-общ., квартал 29 по плана на с. Полк. Свещарово, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_128.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 222177 [date] => 20.04.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6780 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_131.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 324856 [date] => 20.04.2023 ) [6] => Array ( [id] => 6781 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 по протокол №57 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 29.03.2023г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_143.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 114576 [date] => 20.04.2023 ) [7] => Array ( [id] => 6782 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Определяне на земите в границите на населените места, всички частна общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2023г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_154.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 231972 [date] => 20.04.2023 ) [8] => Array ( [id] => 6783 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост и продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на с.Победа, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_165.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 230490 [date] => 20.04.2023 ) [9] => Array ( [id] => 6784 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_173.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 275661 [date] => 20.04.2023 ) [10] => Array ( [id] => 6769 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич на 19.05.2023г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_210.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 243196 [date] => 20.04.2023 ) [11] => Array ( [id] => 6770 [lid] => bg [title] => 3.Молби на граждани Внася: Ярослава Василева Зам.- председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_3_Molbi.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 20.04.2023 ) [12] => Array ( [id] => 6771 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Отпускане на финансови средства за транспорт на самодейните колективи при читалището. Внася: Петранка Георгиева Председател ЧН [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_47.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 119226 [date] => 20.04.2023 ) [13] => Array ( [id] => 6772 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_56.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6558142 [date] => 20.04.2023 ) [14] => Array ( [id] => 6773 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Информация за изпълнението на Краткосрочна програма на община Добричка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_68.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 95155 [date] => 20.04.2023 ) [15] => Array ( [id] => 6774 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_77.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 107231 [date] => 20.04.2023 ) [16] => Array ( [id] => 6768 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/t_121.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179394 [date] => 20.04.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  16° C
  облачно
 • Победа
  16° C
  облачно
 • Карапелит
  17° C
  облачно
 • Овчарово
  16° C
  облачно
 • Ведрина
  16° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре