Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6089 [lid] => bg [title] => 19. Предложение относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – град Добрич за мандат 2023 – 2026г. Внася: д-р Ердинч Хаджиев Председател ДОбС [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_194.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 455555 [date] => 28.04.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6090 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_203.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 255019 [date] => 28.04.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6066 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_129.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 275247 [date] => 21.04.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6067 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Избиране на представител на община Добричка в свикано редовно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ –Добрич“ АД гр. Добрич на 23.05.2022г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_214.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 423628 [date] => 21.04.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6068 [lid] => bg [title] => 3.Предложение относно: Определяне размера на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на Председателя на ДОбС Внася: Донко Марев Председател на ПК по ФБИИПЕИМС [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_311.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 115666 [date] => 21.04.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6069 [lid] => bg [title] => 4.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_4_Molbi.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 21.04.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6070 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Добричка за 2022г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_59.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 123299 [date] => 21.04.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6071 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Информация за изпълнение на Краткосрочна програма на община Добричка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_610.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 117786 [date] => 21.04.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6072 [lid] => bg [title] => 7.Докладна записка относно: Програма за развитие на туризма на територията на община Добричка 2022-2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_711.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 141489 [date] => 21.04.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6073 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_810.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2465643 [date] => 21.04.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6074 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_911.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 186327 [date] => 21.04.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6075 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_109.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 128000 [date] => 21.04.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6076 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_1113.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 123244 [date] => 21.04.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6077 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_1210.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 135358 [date] => 21.04.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6078 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_139.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 139258 [date] => 21.04.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6079 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_147.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 207528 [date] => 21.04.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6080 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Плачи дол, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_158.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 334755 [date] => 21.04.2022 ) [17] => Array ( [id] => 6081 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_166.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 228406 [date] => 21.04.2022 ) [18] => Array ( [id] => 6082 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/T_17.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 389198 [date] => 21.04.2022 ) [19] => Array ( [id] => 6083 [lid] => bg [title] => 18.Докладна записка относно: Промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти по кадастралните карти на с. Малка Смолница и с. Методиево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/T_18.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 224405 [date] => 21.04.2022 ) [20] => Array ( [id] => 6085 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/T_182.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 224405 [date] => 21.04.2022 ) [21] => Array ( [id] => 6091 [lid] => bg [title] => 21.Докладна записка относно: Учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия за захранващ водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с. Соколник, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_215.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 199305 [date] => 28.04.2022 ) [22] => Array ( [id] => 6092 [lid] => bg [title] => 22.Докладна записка относно: Учредяване на сервитут на захранващ водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с. Соколник, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_223.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 182743 [date] => 28.04.2022 ) [23] => Array ( [id] => 6093 [lid] => bg [title] => 23.Докладна записка относно: Учредяване на сервитут на захранващ водопровод на с. Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с. Соколник, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 614 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_232.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 187609 [date] => 28.04.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  -0° C
  предимно облачно
 • Победа
  -0° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  0° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  -0° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  -0° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре