Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7827 [lid] => bg [title] => Предложение относно:Проект за изм. и доп. на наредба № 8 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -106 [src] => files/info_pages/_84.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 308168 [date] => 27.05.2024 ) [1] => Array ( [id] => 7736 [lid] => bg [title] => Проект за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -105 [src] => files/info_pages/_81.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3921956 [date] => 17.04.2024 ) [2] => Array ( [id] => 7738 [lid] => bg [title] => Мотиви за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -105 [src] => files/info_pages/_83.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2005574 [date] => 17.04.2024 ) [3] => Array ( [id] => 7744 [lid] => bg [title] => Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -105 [src] => files/info_pages/Pravilnik_ObS.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3248730 [date] => 18.04.2024 ) [4] => Array ( [id] => 7745 [lid] => bg [title] => Мотиви към Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -105 [src] => files/info_pages/Motivi_pravilnik_ObS.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 229538 [date] => 18.04.2024 ) [5] => Array ( [id] => 594 [lid] => bg [title] => 2013-12-03, Доклад относно: Приемане на изменение и допълнение в Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -104 [src] => files/info_pages/dokladizmennar13mdt.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 639671 [date] => ) [6] => Array ( [id] => 593 [lid] => bg [title] => 2013-11-11, Доклад относно: Промяна на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич, Раздел III Такси за детски градини, домове за социални грижи и други общински социални [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -103 [src] => files/info_pages/Dokladpromnaredba8detgradd1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1192486 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 595 [lid] => bg [title] => 2014-01-09, Доклад относно: Промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -102 [src] => files/info_pages/doklad_OBS.pdf.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 84107 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 596 [lid] => bg [title] => 2014-09-09, Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -101 [src] => files/info_pages/Naredba_za_budjetna_prognoza.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1102192 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 1195 [lid] => bg [title] => 2016-01-13, Правила за реда и условията за отпускане на еднократна помощ от Добрички общински съвет, гр.Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -101 [src] => files/info_pages/Pravila_za_reda_i_usloviata_za_otpuskane_na_ednokratna_pomosht.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 252485 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 1173 [lid] => bg [title] => 2015-11-19, Проект на Правилник за организацията и дейността наОбщинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015– 2019 година [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -100 [src] => files/info_pages/Proekt_Pravilnik_ObS1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2071027 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 1259 [lid] => bg [title] => 2016-03-07, Мотиви към Наредба №1 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -99 [src] => files/info_pages/motivi_kym_naredba11.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 890323 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 1342 [lid] => bg [title] => 2016-04-06, Мотиви към Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -98 [src] => files/info_pages/motivi_kam_naredba8.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 158208 [date] => ) [13] => Array ( [id] => 1343 [lid] => bg [title] => 2016-04-06, Проект на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -97 [src] => files/info_pages/Naredba_8_proekt.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 254976 [date] => ) [14] => Array ( [id] => 1517 [lid] => bg [title] => 2016-08-03, Проект на Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -96 [src] => files/info_pages/Naredba_4_08072016.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 417792 [date] => ) [15] => Array ( [id] => 1516 [lid] => bg [title] => 2016-08-03, Мотиви към Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -95 [src] => files/info_pages/Motivi_kym_naredba_4.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 19423 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 1562 [lid] => bg [title] => 2016-09-10, Проект на Наредба №13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -94 [src] => files/info_pages/proekt_na_naredba_13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 30537 [date] => ) [17] => Array ( [id] => 1565 [lid] => bg [title] => 2016-09-10, Мотиви към Наредба №13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -93 [src] => files/info_pages/Motivi_kam_naredba_13.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 24380 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 1595 [lid] => bg [title] => 2010-06-08, Мотиви към Наредба №20 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -92 [src] => files/info_pages/_.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28672 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 1594 [lid] => bg [title] => 2010-06-08, Проект на Наредба №20 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -91 [src] => files/info_pages/Naredba_20_obekti2.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 102912 [date] => ) [20] => Array ( [id] => 1650 [lid] => bg [title] => 2016-10-27, Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА НАЧИНА, РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -90 [src] => files/info_pages/Naredba_jivotni1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 32714 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 1682 [lid] => bg [title] => 2016-12-13, Проект на Наредба №6 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -89 [src] => files/info_pages/Proekt_Naredba_6.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1022200 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 1683 [lid] => bg [title] => 2016-12-13, Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -88 [src] => files/info_pages/Document_00011.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 60024 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 1681 [lid] => bg [title] => 2016-11-30, Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Добричка и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“ [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -87 [src] => files/info_pages/Proekt_na_Naredba_za_privlichane_i_nasarchavane_na_investicii.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 290568 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 3247 [lid] => bg [title] => Промяна на Предложение с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 13 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/Predlojenie_AP.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 130122 [date] => 16.01.2019 ) [25] => Array ( [id] => 3251 [lid] => bg [title] => Предложение за изменение и допълнение в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/Predlojenie_Nar_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 45681 [date] => 18.01.2019 ) [26] => Array ( [id] => 1890 [lid] => bg [title] => 2017-02-27, Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детски градини на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/NAREDBA_detski_gradini.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 396512 [date] => ) [27] => Array ( [id] => 2016 [lid] => bg [title] => 2017-05-03, Мотиви и причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба №8 и проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/motivi_i_prichini_za_promeni_na_naredba83.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34908 [date] => ) [28] => Array ( [id] => 2045 [lid] => bg [title] => 2017-06-16, МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -86 [src] => files/info_pages/naredba_19_obshtina_dobrichka.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 54189 [date] => ) [29] => Array ( [id] => 2085 [lid] => bg [title] => 2017-07-04, Мотиви налагащи приемането на изменение и допълнение на Наредба №14 и проект за изменение и допълнение на Наредба №14 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -85 [src] => files/info_pages/Naredba_14_izm.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 192374 [date] => ) [30] => Array ( [id] => 2101 [lid] => bg [title] => 2017-07-17, Проект на Наредба 19 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -84 [src] => files/info_pages/Naredba_19proekt.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 68377 [date] => ) [31] => Array ( [id] => 2213 [lid] => bg [title] => 2017-09-28, НИД на Наредба №4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -83 [src] => files/info_pages/NID_na_NAREDBA_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 90113 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2538 [lid] => bg [title] => 15.03.2018г. Проект на правилник за организацията и дейността на младежките клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -82 [src] => files/info_pages/Pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 305955 [date] => ) [33] => Array ( [id] => 3568 [lid] => bg [title] => Покана за публично обсъждане на предложение на Кмета на община Добричка - инж. Тошко Петков за включване на нови обекти и придобиване на дълготрайни материални активи, в капиталовия списък на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -81 [src] => files/info_pages/Pokana2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 157140 [date] => 18.04.2019 ) [34] => Array ( [id] => 3578 [lid] => bg [title] => Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -80 [src] => files/info_pages/Naredba_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 683658 [date] => 23.04.2019 ) [35] => Array ( [id] => 3579 [lid] => bg [title] => Предложение за проект и мотиви към Наредба №.... за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -79 [src] => files/info_pages/Naredba_grobishta.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1081319 [date] => 23.04.2019 ) [36] => Array ( [id] => 2693 [lid] => bg [title] => 09.05.2018 г. МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -78 [src] => files/info_pages/Motivi_proekt_na_naredba_18.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 52011 [date] => ) [37] => Array ( [id] => 2923 [lid] => bg [title] => 15.06.2018 г. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПОМОЩ В ДОМА И ГРАДИНАТА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -77 [src] => files/info_pages/motivi_i_Pravilnik_na_OBSPr.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 150528 [date] => 15.06.2018 ) [38] => Array ( [id] => 2990 [lid] => bg [title] => Проект на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОбСНКВДбА и Мотиви към него [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -76 [src] => files/info_pages/MOTIVI.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 495147 [date] => 20.09.2018 ) [39] => Array ( [id] => 3113 [lid] => bg [title] => 15.10.2018 г. МОТИВИ за приемане на изменение на Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -75 [src] => files/info_pages/Promyana_pravilnik_klubove.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 19220 [date] => 15.10.2018 ) [40] => Array ( [id] => 3116 [lid] => bg [title] => 22.10.2018 г. Предложение към ПИД на ПОДОбСНКВОбА [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -75 [src] => files/info_pages/Predlojenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 131810 [date] => 22.10.2018 ) [41] => Array ( [id] => 3150 [lid] => bg [title] => 09.11.2018 г. Проект на НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -74 [src] => files/info_pages/Naredba_stroeji.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 37665 [date] => 09.11.2018 ) [42] => Array ( [id] => 3236 [lid] => bg [title] => 28.12.2018 Предложение с мотиви за изменение и допълнение в Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -74 [src] => files/info_pages/Naredba_13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 310638 [date] => 28.12.2018 ) [43] => Array ( [id] => 3206 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.30, ал.1, т.31 от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -74 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 128396 [date] => 10.12.2018 ) [44] => Array ( [id] => 3207 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.34, ал.6 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -73 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 93654 [date] => 10.12.2018 ) [45] => Array ( [id] => 3208 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на чл.33, ал.7 и чл.115, ал.5 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -72 [src] => files/info_pages/Promqna_Naredba4_II.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 172519 [date] => 10.12.2018 ) [46] => Array ( [id] => 3238 [lid] => bg [title] => Промяна на Предложение с мотиви за изменение на чл.33, ал.7 и чл.115, ал.5 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -71 [src] => files/info_pages/predlojenie.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69198 [date] => 07.01.2019 ) [47] => Array ( [id] => 5940 [lid] => bg [title] => Мотиви и ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -70 [src] => files/info_pages/_19.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 280618 [date] => 24.01.2022 ) [48] => Array ( [id] => 3389 [lid] => bg [title] => Мотиви към правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие "Помощ в дома и градината" община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -69 [src] => files/info_pages/OBSH.SAVET_25.02_NOV.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 124660 [date] => 25.02.2019 ) [49] => Array ( [id] => 4309 [lid] => bg [title] => Проект на НИД на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -68 [src] => files/info_pages/_41.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1240123 [date] => 26.02.2020 ) [50] => Array ( [id] => 4310 [lid] => bg [title] => Мотиви към Проект на НИД на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -67 [src] => files/info_pages/_-_4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 211633 [date] => 26.02.2020 ) [51] => Array ( [id] => 3759 [lid] => bg [title] => Проект и мотиви на наредба за изменение и допълнение на наредба №15 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -66 [src] => files/info_pages/proekt_motivi_naredba_15.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 241004 [date] => 17.06.2019 ) [52] => Array ( [id] => 4258 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци на територията на община Добричка, придружено с финансов анализ на предложените промени [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -65 [src] => files/info_pages/Motivi_Naredba13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1067514 [date] => 07.02.2020 ) [53] => Array ( [id] => 5741 [lid] => bg [title] => 24-09-2021 Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/nar_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 296602 [date] => 24.09.2021 ) [54] => Array ( [id] => 5024 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -63 [src] => files/info_pages/Motivi_pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 392875 [date] => 16.10.2020 ) [55] => Array ( [id] => 3869 [lid] => bg [title] => Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка и мотивите към нея [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -62 [src] => files/info_pages/Nar_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 365553 [date] => 18.07.2019 ) [56] => Array ( [id] => 3889 [lid] => bg [title] => Предложение с мотиви за изменение на Предложение за проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -61 [src] => files/info_pages/Predlojenie1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 74770 [date] => 12.08.2019 ) [57] => Array ( [id] => 4948 [lid] => bg [title] => Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион в изпълнение на проект "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълараш - Добрич" (ROBG -415), договор № 28820/20.02.2019 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -60 [src] => files/info_pages/Strategiya.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 1872102 [date] => 08.09.2020 ) [58] => Array ( [id] => 4949 [lid] => bg [title] => План за действие при кризисни ситуации в изпълнение на проект "Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълараш - Добрич" (ROBG -415), договор № 28820/20.02.2019г., финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -59 [src] => files/info_pages/Plan_za_deystvie.rar [type] => archiv [hidden] => 0 [size] => 10736322 [date] => 08.09.2020 ) [59] => Array ( [id] => 4950 [lid] => bg [title] => Мотиви за приемане на Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион и План за действие при кризисни ситуации [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -58 [src] => files/info_pages/Motivi-_bedstviq.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258851 [date] => 08.09.2020 ) [60] => Array ( [id] => 4118 [lid] => bg [title] => Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -57 [src] => files/info_pages/Document_01.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 144005 [date] => 18.11.2019 ) [61] => Array ( [id] => 4147 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019-2023 година [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -56 [src] => files/info_pages/Pravilnik1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1800063 [date] => 11.12.2019 ) [62] => Array ( [id] => 4195 [lid] => bg [title] => Предложение относно: Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -55 [src] => files/info_pages/Pravilnik2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 77642 [date] => 13.01.2020 ) [63] => Array ( [id] => 4403 [lid] => bg [title] => Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Добричка, гр. Добрич [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/Naredba_81.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 205175 [date] => 30.03.2020 ) [64] => Array ( [id] => 7583 [lid] => bg [title] => Мотиви към Проект за Правилник за реда и начина за отпускане на ЕФП [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -53 [src] => files/info_pages/_40.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 17292 [date] => 16.02.2024 ) [65] => Array ( [id] => 4561 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -53 [src] => files/info_pages/Nar._sport.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 340118 [date] => 08.05.2020 ) [66] => Array ( [id] => 7596 [lid] => bg [title] => Проект за Правилник за реда и начина за отпускане на ЕФП [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/_41_1_.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 26598 [date] => 21.02.2024 ) [67] => Array ( [id] => 6181 [lid] => bg [title] => Проект на общински план за действие на община Добричка за периода 2022г.- 2023г. за изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021г.-2030г. с мотиви към него [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -51 [src] => files/info_pages/Document4.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6663698 [date] => 14.06.2022 ) [68] => Array ( [id] => 4794 [lid] => bg [title] => Мотиви и проект за изменение и допълнение на Наредба за начина, реда и условията на отглеждане на животни на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -50 [src] => files/info_pages/Motivi_Naredba_jivotni.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258782 [date] => 10.07.2020 ) [69] => Array ( [id] => 5055 [lid] => bg [title] => Предложение към ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -49 [src] => files/info_pages/Predlojenie_pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 61761 [date] => 30.10.2020 ) [70] => Array ( [id] => 5090 [lid] => bg [title] => Предложение към ПИД на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/Document_00022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 59626 [date] => 13.11.2020 ) [71] => Array ( [id] => 5825 [lid] => bg [title] => 12.11.2021г. Мотиви и Проект на план - сметка за дейност "Чистота" за 2022г. придружени с приложения №№ 1,2,3,4 [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -47 [src] => files/info_pages/Plan-smetka.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 960421 [date] => 12.11.2021 ) [72] => Array ( [id] => 5276 [lid] => bg [title] => Мотиви и Проект на План за интегрирано развитие на община Добричка 2021-2027 г. [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -46 [src] => files/info_pages/_2021-2027_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4718889 [date] => 26.02.2021 ) [73] => Array ( [id] => 6160 [lid] => bg [title] => Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с мотиви към него [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -45 [src] => files/info_pages/Naredba_42.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 730127 [date] => 02.06.2022 ) [74] => Array ( [id] => 6842 [lid] => bg [title] => 2023-05-18 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Мотиви към нея [description] => [relation_id] => 303 [ord] => -44 [src] => files/info_pages/Naredba_43.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1215427 [date] => 18.05.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре