Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7044 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -125 [src] => files/info_pages/t_352.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188693 [date] => 23.08.2023 ) [1] => Array ( [id] => 7042 [lid] => bg [title] => 35.Докладна записка относно: Предоставяне на земя от общински поземлен фонд на НЧ “Христо Смирненски – 1947“ с. Одърци за безвъзмездно ползване Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -124 [src] => files/info_pages/t_35.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188693 [date] => 23.08.2023 ) [2] => Array ( [id] => 7041 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/t_34.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 139461 [date] => 23.08.2023 ) [3] => Array ( [id] => 7040 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/t_331.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 128017 [date] => 23.08.2023 ) [4] => Array ( [id] => 7039 [lid] => bg [title] => 32.Докладна записка относно: Съгласие за процедиране на изменение на подробния устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ за УПИ I- автогара , кв. 31 по плана на с. Стожер, общ. Добричка, за образуване на два нови имота [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -121 [src] => files/info_pages/t_321.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 187220 [date] => 23.08.2023 ) [5] => Array ( [id] => 7038 [lid] => bg [title] => 31.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост и продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на с.Победа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -120 [src] => files/info_pages/t_311.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 207717 [date] => 23.08.2023 ) [6] => Array ( [id] => 7037 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -119 [src] => files/info_pages/t_30.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 221905 [date] => 23.08.2023 ) [7] => Array ( [id] => 7036 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -118 [src] => files/info_pages/t_29.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 275828 [date] => 23.08.2023 ) [8] => Array ( [id] => 7035 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -117 [src] => files/info_pages/t_28.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 229974 [date] => 23.08.2023 ) [9] => Array ( [id] => 7034 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -116 [src] => files/info_pages/t_27.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 228453 [date] => 23.08.2023 ) [10] => Array ( [id] => 7033 [lid] => bg [title] => 26.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Победа, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -115 [src] => files/info_pages/t_26.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 218018 [date] => 23.08.2023 ) [11] => Array ( [id] => 7027 [lid] => bg [title] => 20.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка в XI клас с брой ученици по-малко от 10 в Средно училище „Никола Вапцаров“, с. Карапелит за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_20.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 167742 [date] => 23.08.2023 ) [12] => Array ( [id] => 7026 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Хитово, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_19.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 169947 [date] => 23.08.2023 ) [13] => Array ( [id] => 7025 [lid] => bg [title] => 18.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка и една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в Обединено училище „Пейо Яворов” с. Стефаново, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_18.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 176871 [date] => 23.08.2023 ) [14] => Array ( [id] => 7024 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Формиране на три слeти паралелки и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Климент Охридски” с. Смолница, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_171.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 178608 [date] => 23.08.2023 ) [15] => Array ( [id] => 7021 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Формиране на три слети паралелки и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дончево, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_141.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 177105 [date] => 23.08.2023 ) [16] => Array ( [id] => 7022 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Стефан Караджа” с. Житница, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_151.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 164450 [date] => 23.08.2023 ) [17] => Array ( [id] => 7023 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Формиране на две слети паралелки и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Неофит Рилски”, с. Ловчанци, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_161.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179419 [date] => 23.08.2023 ) [18] => Array ( [id] => 7020 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Формиране на две слети паралелки и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ведрина, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_132.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 180352 [date] => 23.08.2023 ) [19] => Array ( [id] => 7018 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка в I клас с брой ученици по-малко от 10 в Основно училище „Отец Паисий“, с. Батово за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_113.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 161755 [date] => 23.08.2023 ) [20] => Array ( [id] => 7019 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Божурово, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_122.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 168630 [date] => 23.08.2023 ) [21] => Array ( [id] => 7015 [lid] => bg [title] => 8.Молби на граждани Внася: д-р Добромир Дечев Председател на ПК по ОЗТЗСД [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_8_Molbi2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 23.08.2023 ) [22] => Array ( [id] => 7016 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици не по-малко от 10 в паралелка в училищата в Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_92.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 321861 [date] => 23.08.2023 ) [23] => Array ( [id] => 7017 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_101.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 185508 [date] => 23.08.2023 ) [24] => Array ( [id] => 7029 [lid] => bg [title] => 22.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023г. и отдаване под наем на общински имоти в селата Опанец и Ведрина, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_221.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 267735 [date] => 23.08.2023 ) [25] => Array ( [id] => 7028 [lid] => bg [title] => 21.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец Паисий” с. Овчарово, Община Добричка за учебната 2023/2024 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_212.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 168853 [date] => 23.08.2023 ) [26] => Array ( [id] => 7030 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_23.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 211914 [date] => 23.08.2023 ) [27] => Array ( [id] => 7031 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_24.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 209419 [date] => 23.08.2023 ) [28] => Array ( [id] => 7032 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_25.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 231574 [date] => 23.08.2023 ) [29] => Array ( [id] => 7014 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_72.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 240861 [date] => 23.08.2023 ) [30] => Array ( [id] => 7012 [lid] => bg [title] => 5. Докладна записка относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_54.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 190126 [date] => 23.08.2023 ) [31] => Array ( [id] => 7013 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Компенсирани промени в План – сметка по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на община Добричка за 2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_62.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 368848 [date] => 23.08.2023 ) [32] => Array ( [id] => 6997 [lid] => bg [title] => 2.Заповед № АдК-04-36 от 07.08.2023г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с решение № 1092, по Протокол 62 от 26.07.2023г. на Добрички общински съвет Внася: Д-р Даниела Йорданова Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t.2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 73451 [date] => 15.08.2023 ) [33] => Array ( [id] => 7007 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Добричка, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2022 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_16.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1048105 [date] => 23.08.2023 ) [34] => Array ( [id] => 7008 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Добричка към 30 юни 2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_22.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 476158 [date] => 23.08.2023 ) [35] => Array ( [id] => 7009 [lid] => bg [title] => 3. Докладна записка относно: Бюджет на община Добричка за 2023 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_32.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1227096 [date] => 23.08.2023 ) [36] => Array ( [id] => 7010 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t_41.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 511768 [date] => 23.08.2023 ) [37] => Array ( [id] => 6996 [lid] => bg [title] => 1.Заповед № АдК-04-35 от 07.08.2023г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с решение № 1081, по Протокол 62 от 26.07.2023г. на Добрички общински съвет Внася: Д-р Даниела Йорданова Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -114 [src] => files/info_pages/t.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 97782 [date] => 15.08.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  12° C
  ясно небе
 • Победа
  12° C
  ясно небе
 • Карапелит
  12° C
  ясно небе
 • Овчарово
  12° C
  ясно небе
 • Ведрина
  12° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре