Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6345 [lid] => bg [title] => 35.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022г. и отдаване под наем на общински имот в с. Победа, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -83 [src] => files/info_pages/t_351.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 253973 [date] => 25.08.2022 ) [1] => Array ( [id] => 6344 [lid] => bg [title] => 34.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Козлодуйци, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -82 [src] => files/info_pages/t_341.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 231570 [date] => 25.08.2022 ) [2] => Array ( [id] => 6343 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -81 [src] => files/info_pages/t_331.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 199734 [date] => 25.08.2022 ) [3] => Array ( [id] => 6342 [lid] => bg [title] => 32.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Попгригорово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -80 [src] => files/info_pages/t_321.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 316125 [date] => 25.08.2022 ) [4] => Array ( [id] => 6341 [lid] => bg [title] => 31.Докладна записка относно: : Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имоти по плана на с. Полк. Иваново, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -79 [src] => files/info_pages/t_312.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 289070 [date] => 25.08.2022 ) [5] => Array ( [id] => 6340 [lid] => bg [title] => 30.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Паскалево, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -78 [src] => files/info_pages/t_30.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 238149 [date] => 25.08.2022 ) [6] => Array ( [id] => 6339 [lid] => bg [title] => 29.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Самуилово, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -77 [src] => files/info_pages/t_29.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 229210 [date] => 25.08.2022 ) [7] => Array ( [id] => 6338 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -76 [src] => files/info_pages/t_28.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 223495 [date] => 25.08.2022 ) [8] => Array ( [id] => 6337 [lid] => bg [title] => 27.Докладна записка относно: Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022г. и отдаване под наем на общински имот в с. Приморци,община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -75 [src] => files/info_pages/t_27.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179275 [date] => 25.08.2022 ) [9] => Array ( [id] => 6336 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -74 [src] => files/info_pages/t_26.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 227527 [date] => 25.08.2022 ) [10] => Array ( [id] => 6335 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -73 [src] => files/info_pages/t_251.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 235697 [date] => 25.08.2022 ) [11] => Array ( [id] => 6334 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -72 [src] => files/info_pages/t_241.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 229184 [date] => 25.08.2022 ) [12] => Array ( [id] => 6333 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -71 [src] => files/info_pages/t_231.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 236109 [date] => 25.08.2022 ) [13] => Array ( [id] => 6332 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -70 [src] => files/info_pages/t_221.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 222008 [date] => 25.08.2022 ) [14] => Array ( [id] => 6331 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -69 [src] => files/info_pages/t_212.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 225730 [date] => 25.08.2022 ) [15] => Array ( [id] => 6330 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -68 [src] => files/info_pages/t_20.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 237617 [date] => 25.08.2022 ) [16] => Array ( [id] => 6329 [lid] => bg [title] => 19.Докладна записка относно: Формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици не по-малко от 10 в паралелка в училищата в Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -67 [src] => files/info_pages/t_191.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 334140 [date] => 25.08.2022 ) [17] => Array ( [id] => 6328 [lid] => bg [title] => 18.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ведрина, Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -66 [src] => files/info_pages/t_181.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 179971 [date] => 25.08.2022 ) [18] => Array ( [id] => 6327 [lid] => bg [title] => 17.Докладна записка относно: Формиране на една слята и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Отец Паисий” с. Овчарово, Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -65 [src] => files/info_pages/t_171.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 196589 [date] => 25.08.2022 ) [19] => Array ( [id] => 6326 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка в X клас с брой ученици по-малко от 10 в Средно училище „Никола Вапцаров“, с. Карапелит за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -64 [src] => files/info_pages/t_162.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 191564 [date] => 25.08.2022 ) [20] => Array ( [id] => 6325 [lid] => bg [title] => 15.Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка и една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Хитово, Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -63 [src] => files/info_pages/t_152.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 195513 [date] => 25.08.2022 ) [21] => Array ( [id] => 6324 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в Обединено училище „Пейо Яворов” с. Стефаново, Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -62 [src] => files/info_pages/t_142.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 185103 [date] => 25.08.2022 ) [22] => Array ( [id] => 6323 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -61 [src] => files/info_pages/t_133.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 203957 [date] => 25.08.2022 ) [23] => Array ( [id] => 6322 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Формиране на една слята паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Неофит Рилски”, с. Ловчанци, Община Добричка за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -60 [src] => files/info_pages/t_124.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188226 [date] => 25.08.2022 ) [24] => Array ( [id] => 6321 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -59 [src] => files/info_pages/t_114.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 200085 [date] => 25.08.2022 ) [25] => Array ( [id] => 6320 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Формиране на една самостоятелна паралелка в X клас с брой ученици по-малко от 10 в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа за учебната 2022/2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -58 [src] => files/info_pages/t_103.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 188687 [date] => 25.08.2022 ) [26] => Array ( [id] => 6319 [lid] => bg [title] => 9. Писмо относно: Отпускане на финансови средства на фолклорна певческа група при НЧ „Светлина – 1940 г.“ с. Ловчанци, община Добричка Внася: Иван Иванов Председател на НЧ „Светлина – 1940 г.“ с. Ловчанци, община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -57 [src] => files/info_pages/t_94.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 109988 [date] => 25.08.2022 ) [27] => Array ( [id] => 6318 [lid] => bg [title] => 8. Писмо относно: Отпускане на финансови средства на фолклорна певческа група при НЧ „Асен Златаров – 1941 година“ с. Полковник Иваново, община Добричка Внася: Нина Димитрова Кметски наместник с. Полк. Иваново, община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -56 [src] => files/info_pages/t_83.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 142339 [date] => 25.08.2022 ) [28] => Array ( [id] => 6317 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -55 [src] => files/info_pages/t_74.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 199255 [date] => 25.08.2022 ) [29] => Array ( [id] => 6316 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Отпускане на средства за транспорт на самодейците от Фолклорна певческа група „Пъстроцвет“ от община Добричка Внася: Виолета Петкова Ръководител на ФПГ „Пъстроцвет“ [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -54 [src] => files/info_pages/t_64.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 93743 [date] => 25.08.2022 ) [30] => Array ( [id] => 6315 [lid] => bg [title] => 5.Докладна записка относно: Отпускане на средства за транспорт на самодейците при НЧ “Пробуждане - 1898г.“ с. Ломница, община Добричка Внася: Недко Петров Председател на НЧ “Пробуждане - 1898г.“ с. Ломница, община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -53 [src] => files/info_pages/t_54.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 107854 [date] => 25.08.2022 ) [31] => Array ( [id] => 6314 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Отпускане на средства за транспорт на самодейците при НЧ “Стефан Караджа 1941“ с. Лясково, община Добричка Внася: Мима Димитрова Председател на НЧ “Стефан Караджа 1941“ с. Лясково, община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -52 [src] => files/info_pages/t_43.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 239575 [date] => 25.08.2022 ) [32] => Array ( [id] => 6312 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Промени в разчета за капиталови разходи на община Добричка за 2022 година, по ПМС № 229/2022г. и по чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -51 [src] => files/info_pages/t_35.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 406438 [date] => 25.08.2022 ) [33] => Array ( [id] => 6311 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Добричка за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -50 [src] => files/info_pages/t_25.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 436293 [date] => 25.08.2022 ) [34] => Array ( [id] => 6310 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Добричка, изпълнение по сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2021 година Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -49 [src] => files/info_pages/t_110.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1034603 [date] => 25.08.2022 ) [35] => Array ( [id] => 6286 [lid] => bg [title] => 1.Заповед № АдК-04-10 от 04.08.2022г. на Областен управител на област Добрич, във връзка с решение № 809, т.2 по Протокол 45 от 27.07.2022г. на Добрички общински съвет Внася: Д-р Ердинч Хаджиев Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 618 [ord] => -48 [src] => files/info_pages/t_19.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 293383 [date] => 10.08.2022 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  10° C
  ясно небе
 • Победа
  10° C
  ясно небе
 • Карапелит
  9° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  10° C
  ясно небе
 • Ведрина
  10° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре