Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7866 [lid] => bg [title] => Заповед номер 617/06.06.2024г. за отмяна на заповед номер 405/18.04.2024г. в частта т.1 номер по ред 20, с.Ловчанци [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -124 [src] => files/info_pages/_617_06.06.24_.1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1618623 [date] => 06.06.2024 ) [1] => Array ( [id] => 2281 [lid] => bg [title] => Заповед №1118 от 03.11.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи и УПИ /урегулирани поземлени имоти/ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1118.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 95166 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 2493 [lid] => bg [title] => Заповед №174 от 07.03.2018г. за отдаване по наем на обекти - общинска собственост [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/174.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 106977 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 2006 [lid] => bg [title] => Заповед №315 от 20.04.2017г. за отдаване под наем на помещения [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_3151.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 52616 [date] => 28.06.2018 ) [4] => Array ( [id] => 2010 [lid] => bg [title] => Заповед №341 от 26.04.2017г. за отдаване под наем на УПИ /урегулирани поземлени имоти/ за земеделско ползване [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_341_26.04.2017_..PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2496422 [date] => 28.06.2018 ) [5] => Array ( [id] => 2011 [lid] => bg [title] => Заповед №342 от 26.04.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_342_26.04.2017_..PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3241753 [date] => 04.06.2018 ) [6] => Array ( [id] => 2020 [lid] => bg [title] => Заповед №373 от 10.05.2017г. за изменение на заповед №342/26.04.2017г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_373.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1236617 [date] => 28.06.2018 ) [7] => Array ( [id] => 2021 [lid] => bg [title] => Заповед №368 от 09.05.2017г. за отдаване под наем на помещения за лекарски и стоматологични дейности. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_368.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 120841 [date] => 28.06.2018 ) [8] => Array ( [id] => 2034 [lid] => bg [title] => Заповед №531 от 31.05.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи за 3 години [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_531.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 72464 [date] => 04.06.2018 ) [9] => Array ( [id] => 2039 [lid] => bg [title] => Заповед №565 от 06.06.2017г. за отдаване под наем на язовири за 10 години. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_565_06.06.2017_..PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 916493 [date] => 0000-00-00 ) [10] => Array ( [id] => 2049 [lid] => bg [title] => Заповед №624 от 19.06.2017г. за отдаване на пасища, мери за 1 стопанска година. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_pasishta_turg.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3379934 [date] => 0000-00-00 ) [11] => Array ( [id] => 2073 [lid] => bg [title] => Заповед №635 от 20.06.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_635.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 163920 [date] => 0000-00-00 ) [12] => Array ( [id] => 2078 [lid] => bg [title] => Заповед №639 от 21.06.2017г. за отдаване под наем на орехи за 2017г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/orehi.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1627091 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 2126 [lid] => bg [title] => Заповед №758 от 21.07.2017г. за отдаване под наем на помещения за лекарски и стоматологични дейности. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_758.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 63167 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 2127 [lid] => bg [title] => Заповед №765 от 25.07.2017г. за отдаване под наем на орехи за 2017г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_765.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1048029 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 2129 [lid] => bg [title] => Заповед №768 от 26.07.2017г. за отдаване на пасища, мери за 1 стопанска година [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_turg_pasishta_-_vtori_za_saita.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3155669 [date] => 30.11.-1 ) [16] => Array ( [id] => 2130 [lid] => bg [title] => Заповед №767 от 26.07.2017г. за отдаване под наем на УПИ /урегулирани поземлени имоти/ за 5 стопански години. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_767_26.07.17_..PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1716550 [date] => 28.06.2018 ) [17] => Array ( [id] => 2134 [lid] => bg [title] => Заповед №796 от 03.08.2017г. за отдаване под наем на язовир [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_796.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 830489 [date] => ) [18] => Array ( [id] => 2171 [lid] => bg [title] => Заповед №861 от 21.08.2017г. за отдаване под наем на помещения в имоти - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/obqvlenie_000163.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 106011 [date] => ) [19] => Array ( [id] => 2172 [lid] => bg [title] => Заповед №872 от 24.08.2017г. за изменение на заповед №765 от 25.07.2017г. за определяне на допълнителни дати за отдаване на орехи за 2017г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_872.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1350847 [date] => ) [20] => Array ( [id] => 2173 [lid] => bg [title] => [description] => обява към заповед №872 от 24.08.2017г. [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Obava.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1650065 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 2190 [lid] => bg [title] => Заповед №939 от 15.09.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи, лозя и УПИ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_939.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 158706 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 2209 [lid] => bg [title] => Заповед №954 от 25.09.2017г. изменя Заповед №939 от 15.09.2017г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_954.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 41622 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 2340 [lid] => bg [title] => Заповед №1206 от 01.12.2017г. за отдаване под наем на част от терен [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1206.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2000694 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 2342 [lid] => bg [title] => Заповед №1251 от 08.12.2017г. за отдаване под наем на част от терен [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1251.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 4167798 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 2557 [lid] => bg [title] => Заповед №329 от 17.04.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved329.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 629992 [date] => 17.04.2018 ) [26] => Array ( [id] => 5340 [lid] => bg [title] => Заповед №358 от 5.04.2021 г. за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места (урегулирани поземлени имоти) и обекти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zpoved_358_ot_5.04.2021_za_turg.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5300070 [date] => 05.04.2021 ) [27] => Array ( [id] => 3574 [lid] => bg [title] => Заповед №409 от 19.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти- земеделски земи извън границите на населените места, УПИ и лозе в община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved-409_ot_19.04.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 201652 [date] => 19.04.2019 ) [28] => Array ( [id] => 3585 [lid] => bg [title] => Заповед №426 от 24.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в имоти-собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_new.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 53447 [date] => 24.04.2019 ) [29] => Array ( [id] => 2592 [lid] => bg [title] => Заповед №357 от 24.04.2018г. за изменение на заповед №329 от 17.04.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_357.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 44480 [date] => 24.04.2018 ) [30] => Array ( [id] => 3672 [lid] => bg [title] => Заповед №521 от 20.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени-собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_521-20.05.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 67646 [date] => 20.05.2019 ) [31] => Array ( [id] => 2908 [lid] => bg [title] => Заповед №684 от 04.06.2018г. за отдаване под наем на УПИ /урегулирани поземлени имоти/ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/684.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 6800212 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2924 [lid] => bg [title] => Заповед №809 от 15.06.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/809.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 10805398 [date] => ) [33] => Array ( [id] => 2953 [lid] => bg [title] => Заповед №857 от 28.06.2018г. за отдаване по наем на общински имоти - трайни насъждения /орехи/ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_857.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 83728 [date] => ) [34] => Array ( [id] => 2986 [lid] => bg [title] => Заповед №1027 от 24.07.2018г. за отдаване по наем на имоти от НТП - [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Pasishta_targ.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 6393914 [date] => 30.07.2018 ) [35] => Array ( [id] => 3016 [lid] => bg [title] => Заповед №1099 от 09.08.2018г. за отдаване по наем на общински имоти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1099.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 396947 [date] => ) [36] => Array ( [id] => 3155 [lid] => bg [title] => Заповед №1496 от 16.11.2018г. за отдаване под наем на земеделска земя и УПИ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_1496.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 7297833 [date] => 16.11.2018 ) [37] => Array ( [id] => 3110 [lid] => bg [title] => Заповед №1294 от 03.10.2018 г. за отдаване под наем на земеделска земя, УПИ, помещение и терен [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1294.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 266603 [date] => ) [38] => Array ( [id] => 3147 [lid] => bg [title] => Заповед №1480 от 08.11.2018 г. за отдаване под наем на помещение [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/14801.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 91724 [date] => ) [39] => Array ( [id] => 3475 [lid] => bg [title] => Заповед №330 от 04.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в имоти - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapowed_330_ot_04.04.19-NOV.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 69613 [date] => 04.04.2019 ) [40] => Array ( [id] => 3292 [lid] => bg [title] => Заповед №69 от 31.01.2019г. за отдаване под наем на общински имоти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/__69____.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 96457 [date] => 31.01.2019 ) [41] => Array ( [id] => 4216 [lid] => bg [title] => Заповед №53 от 20.01.2020г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделска земя, урегулирани поземлени имоти за земеделско ползване, лозе и терен в и извън границите на населените места в Община Добрич [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_53.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5898547 [date] => 20.01.2020 ) [42] => Array ( [id] => 3757 [lid] => bg [title] => Заповед №613 от 13.06.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved613_ot_13.06_n.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 200027 [date] => 13.06.2019 ) [43] => Array ( [id] => 3804 [lid] => bg [title] => Заповед №690 от 01.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/ в населените места на община Добричка за срок от една година [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_690.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1611321 [date] => 02.07.2019 ) [44] => Array ( [id] => 3818 [lid] => bg [title] => Заповед №758 от 15.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_758.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 517133 [date] => 15.07.2019 ) [45] => Array ( [id] => 3881 [lid] => bg [title] => Заповед №847 от 06.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_847_compressed.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 889282 [date] => 06.08.2019 ) [46] => Array ( [id] => 4954 [lid] => bg [title] => Заповед №1090 от 11.09.2020 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места /урегулирани поземлени имоти/ и лозя [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_za_targ.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 7277967 [date] => 14.09.2020 ) [47] => Array ( [id] => 3993 [lid] => bg [title] => Заповед №936 от 29.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapowed.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 563008 [date] => 30.08.2019 ) [48] => Array ( [id] => 4929 [lid] => bg [title] => Заповед № 1008 от 24.08.2020 г. за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем части от имоти - общинска собственост находящи се в селата Стожер, Дончево и Смолница, община Добричка, за срок от 5 /пет/ години [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_1008.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2995091 [date] => 24.08.2020 ) [49] => Array ( [id] => 4046 [lid] => bg [title] => Заповед №1019/25.09.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, сгради и трайни насаждения-орехи,собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapowed_1019.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 248100 [date] => 25.09.2019 ) [50] => Array ( [id] => 4111 [lid] => bg [title] => Заповед №1226 от 15.11.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собстеност в село Овчарово [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_1226.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 333431 [date] => 15.11.2019 ) [51] => Array ( [id] => 4112 [lid] => bg [title] => Заповед №1227 от 15.11.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_1227.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1117759 [date] => 15.11.2019 ) [52] => Array ( [id] => 6302 [lid] => bg [title] => Заповед №987/18.08.2022г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на трайни насаждения - орехи в и извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_987-18.08.20221.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3831048 [date] => 18.08.2022 ) [53] => Array ( [id] => 4142 [lid] => bg [title] => Заповед №1312 от 05.12.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сгради-собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1312new.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 257222 [date] => 05.12.2019 ) [54] => Array ( [id] => 4143 [lid] => bg [title] => Заповед №1313 от 05.12.2019 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в имот - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/1313new.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 543711 [date] => 05.12.2019 ) [55] => Array ( [id] => 4896 [lid] => bg [title] => Заповед № 986-14.08.2020г. за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП - пасище, мера, за срок от 1 стопанска година [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_986-14.08.2020_._-_1_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 12118883 [date] => 17.08.2020 ) [56] => Array ( [id] => 4869 [lid] => bg [title] => Заповед 874 от 29.07.2020 г. за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем зна имоти с НТП пасище мера за срок от 1 стопанска година [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_N874_ot_29.07.20202.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3460332 [date] => 29.07.2020 ) [57] => Array ( [id] => 5179 [lid] => bg [title] => Заповед №41 от 20.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в границите на населени места, лозя, помещения и сгради и продажба на урегулирани поземлени имоти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_41_-_20-01-21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2365322 [date] => 20.01.2021 ) [58] => Array ( [id] => 4682 [lid] => bg [title] => Заповед №475 от 01.06.2020г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_475.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 920493 [date] => 01.06.2020 ) [59] => Array ( [id] => 4715 [lid] => bg [title] => Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от ОПФ, урегулирани поземлени имоти и лозя за срок от 3 и 5 стопански години, считано от 01.10.2020 г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_002119.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1444613 [date] => 11.06.2020 ) [60] => Array ( [id] => 5562 [lid] => bg [title] => Заповед № 975 от 12.07.2021г. за отдаване под наем на поземлени имоти с НТП – „пасище, мера“ от ОПФ в населените места в община Добричка, за срок от 1 (една) стопанска година (2021-2022) [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_975_-_12.07.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1010352 [date] => 14.07.2021 ) [61] => Array ( [id] => 5566 [lid] => bg [title] => Заповед №1008 от 20.07.21г. за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ и обекти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1008-20.07.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 8956219 [date] => 20.07.2021 ) [62] => Array ( [id] => 4773 [lid] => bg [title] => Заповед №608 от 25.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/ в населените места на Община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_N_608-25.06.2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 428555 [date] => 26.06.2020 ) [63] => Array ( [id] => 5058 [lid] => bg [title] => Заповед №1315 от 02.11.2020 г. за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места /урегулирани поземлени имоти/ и лозя [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_targ_noemvri_compressed.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2488951 [date] => 02.11.2020 ) [64] => Array ( [id] => 5852 [lid] => bg [title] => Заповед №1093 от 16.08.2021г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с НТП – „пасище, мера“ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1093_-_16.08.20211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 709793 [date] => 17.11.2021 ) [65] => Array ( [id] => 5853 [lid] => bg [title] => Заповед №1132 от 26.08.2021г. за отдаване под наем на трайни насаждения - орехи в и извън границите на населените места в община Добричка за 2021 г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1132-26.08.20211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1865057 [date] => 17.11.2021 ) [66] => Array ( [id] => 5854 [lid] => bg [title] => Заповед №1323 от 01.10.2021 г. за отдаване под наем на общински имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места, урегулирани поземлени имоти и обекти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved__1323-01.10.20211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 11305774 [date] => 17.11.2021 ) [67] => Array ( [id] => 5855 [lid] => bg [title] => Заповед №1532 от 17.11.2021г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи в и извън границите на населени места, лозя и обекти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1532_ot_17.11.20211.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 10221710 [date] => 17.11.2021 ) [68] => Array ( [id] => 5115 [lid] => bg [title] => Заповед №1394 от 20.11.2020г. за отдаване под наем на помещения и сгради в селата Батово, Дончево, Сливенци и Смолница, община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zpoved_za_turg_i_obekti_-_23.11.2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1597471 [date] => 23.11.2020 ) [69] => Array ( [id] => 6088 [lid] => bg [title] => Заповед №267 от 07.04.2022г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти – земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в границите на населените места-УПИ и лозя – имоти в процес на смяна на НТП [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_267-07.04.2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3554406 [date] => 26.04.2022 ) [70] => Array ( [id] => 5254 [lid] => bg [title] => Заповед №191 от 22.02.2021 г. за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи в границите на населените места [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_191-23.02.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1038212 [date] => 23.02.2021 ) [71] => Array ( [id] => 6037 [lid] => bg [title] => Заповед №238/28.03.2022г.за отдаване под наем на помещения, сгради и терени - общинска собственост [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_23-28.03.2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3457352 [date] => 28.03.2022 ) [72] => Array ( [id] => 5392 [lid] => bg [title] => Заповед №455 от 27.04.2021 г. за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи в границите на населените места (урегулирани поземлени имоти) и лозя - имоти в процес на смяна на начина на трайно ползване [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_No.455_27.04.2110.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1914770 [date] => 28.04.2021 ) [73] => Array ( [id] => 5405 [lid] => bg [title] => Заповед №473 от 5.05.2021 г. относно изменение заповед №455 от 27.04.2021 г. в част I, т.1.17 в с.Плачи дол [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_473_-_05.05.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1805944 [date] => 05.05.2021 ) [74] => Array ( [id] => 5456 [lid] => bg [title] => Заповед №613 от 26.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти -земеделски земи от общинския поземлен фонд [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_613.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1630656 [date] => 26.05.2021 ) [75] => Array ( [id] => 5480 [lid] => bg [title] => Заповед №780 от 15.06.2021г. за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи от общинския поземлен фонд, земеделски земи в границите на населените места (урегулирани поземлени имоти) и обекти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_780-_15.06.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 11447151 [date] => 15.06.2021 ) [76] => Array ( [id] => 5481 [lid] => bg [title] => Заповед №781 от 15.06.2021г. за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи в границите на населените места (урегулирани поземлени имоти) и лозя - имоти в процес на смяна на начина на трайно ползване [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_781-_15.06.21.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6599638 [date] => 15.06.2021 ) [77] => Array ( [id] => 5511 [lid] => bg [title] => Заповед №840 от 22.06.2021г. за отдаване под наем на трайни насаждения - орехи в и извън границите на населените места в община Добричка за 2021 г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_840.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2015677 [date] => 22.06.2021 ) [78] => Array ( [id] => 5902 [lid] => bg [title] => Заповед №1679 от 15.12.2021г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти с НТП – „пасище, мера“ [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1679_-_15.12.2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1469751 [date] => 15.12.2021 ) [79] => Array ( [id] => 6904 [lid] => bg [title] => Заповед №821/15.06.2023г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сем. земя и УПИ на 05.07.2023г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_._821_15.06.23_.-_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 8246572 [date] => 16.06.2023 ) [80] => Array ( [id] => 6204 [lid] => bg [title] => Заповед №782 от 30.06.2022 г. за отдаване под наем на трайни насаждения - орехи в и извън границите на населените места в община Добричка за 2022 г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Turg_orehi_2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 234979 [date] => 30.06.2022 ) [81] => Array ( [id] => 6264 [lid] => bg [title] => Заповед №907 от 01.08.222г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наме на пасища и мери от ОПФ на община Добричка за 2022-2023 г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_907-01.08.222.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 6099443 [date] => 03.08.2022 ) [82] => Array ( [id] => 6270 [lid] => bg [title] => Заповед №932/08.08.2022 г.за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, земеделски земи в гранищите на населените места /УПИ/ и лозя в процес на смяна на НТП в община Добричка [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_932-08.08.2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2279609 [date] => 08.08.2022 ) [83] => Array ( [id] => 6452 [lid] => bg [title] => Заповед № 1387/11.11.2022 г. за провеждане на публичен търг за за отдаване под наем на общински имоти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapoved_1387-11.11.20221.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2278691 [date] => 11.11.2022 ) [84] => Array ( [id] => 6761 [lid] => bg [title] => Заповед №365 от 11.04.2023г. за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд и график [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/zapoved_i_grafik_11.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5674613 [date] => 11.04.2023 ) [85] => Array ( [id] => 6810 [lid] => bg [title] => Заповед №427 от 02.05.2023г. за отдаване под наем на обекти и продажба на урегулирани поземлени имоти [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/Zapowed_427ot_02.05.23_._R.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4718148 [date] => 02.05.2023 ) [86] => Array ( [id] => 7739 [lid] => bg [title] => Заповед №373 от 11.04.2024г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти/помещения, сгради и терени/ - общинска собственост на 29.04.2024г. [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/ilovepdf_merged.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 5542461 [date] => 17.04.2024 ) [87] => Array ( [id] => 7743 [lid] => bg [title] => Заповед №405 от 18.04.2024г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ и УПИ по приложен график [description] => [relation_id] => 500 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/_._405_18.04.2024_._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 16615298 [date] => 18.04.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  22° C
  слаб дъжд
 • Победа
  22° C
  слаб дъжд
 • Карапелит
  21° C
  облачно
 • Овчарово
  22° C
  слаб дъжд
 • Ведрина
  22° C
  слаб дъжд
следваща
#
#
Нагоре